SỨ MỆNH

Trong thế giới hiện đại, biến đổi không ngừng, Hồng Nhung luôn tạo cho trẻ môi trường "Vui chơi - học tập" tốt.

Hồng Nhung luôn cung cấp cho trẻ những trải nghiệm học tập đa dạng tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm trong môi trường "Vui học - Sáng tạo" mang tính tương tác cao. Hồng Nhung xây dựng cho trẻ nền tảng vững chắc, phát triển trên năm lĩnh vực   (Thể chất - Trí tuệ - Ngôn ngữ - Thẩm mĩ - Tình cảm xã hội) giúp trẻ phát triển toàn diện, tạo cho trẻ một sự khởi đầu tốt đẹp.


TẦM NHÌN

Hồng Nhung nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công mô hình chăm sóc giáo dục trẻ mang tính toàn diện, toàn cầu để tạo nên những công dân toàn cầu trong tương lai. Hồng Nhung là một cơ sở giáo dục mầm non được hợp tác tin cậy của các đối tác giáo dục có uy tín trên thế giới (FasTracKids® Hoa Kỳ, Science Singapore, Montessori Hoa Kỳ, FasTracKids® English, Cambridge English).

Hồng Nhung thực hiện chương trình giáo dục đa hoạt động, theo hướng tiếp cận tri thức hiện đại, môi trường giáo dục sáng tạo, mang tính tương tác cao.

Hồng Nhung luôn giữ vững vai trò là một trường trọng điểm của giáo dục mầm non thành phố Đà Nẵng, cũng như toàn quốc gia và các nước trong khu vực.TRIẾT LÝ

Hồng Nhung luôn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mang tính toàn diện, trẻ Hồng Nhung vui học theo chương trình của Bộ Giáo dục đề ra kết hợp với một số chương trình giáo dục mầm non Quốc tế, chương tình luôn hài hòa giữa kiến thức và kỹ năng, luôn được nhấn mạnh ở hoạt động nghệ thuật, hướng đên phát triển ở trẻ những giá trị sống cơ bản, hình thành tốt nhân cách ở trẻ, bước đầu giúp trẻ có ý thức xã hội, biết sống chia sẻ vì cộng đồng luôn hướng đến "Hòa bình và nhân ái".

Hồng Nhung chú trọng phát triển tối đa ở trẻ năng lực bản thân, kỹ năng xã hội, kỹ năng khoa học công nghệ, kỹ năng sống cơ bản (Năng động - Tự tin - Giao tiếp - Sáng tạo - Tinh thần hợp tác - Tư duy phản biện - Giải quyết vấn đề) phù hợp với từng độ tuổi.

Hồng Nhung luôn nuôi dưỡng và phát huy những kỹ năng, tri thức cần thiết nhằm giúp trẻ tự tin bước tiếp trên con đường học tập và kết nối thế giới, kỳ vọng hơn nữa trẻ sẽ vững bước đi đến thành công trong tương lai.

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển thẩm mỹ

Phát triển thể chất

Phát triển tình cảm xã hội

VĂN HÓA